Zdravje je vrednota, ki jo ljudje ne glede na starost, spol ali raso postavljamo na prvo mesto. Ko smo brez težav, polni energije, motivacije in delujemo dobro v domačem, službenem in družbenem okolju ga jemljemo kot nekaj samoumevnega in pogosto ne čutimo potrebe da bi ga negovali. Prava vrednost zdravja se pokaže ko ga pričnemo izgubljati in to smo v taki ali drugačni obliki že vsi izkusili. Ne glede na starost ali zdravstveno stanje se je že vsak srečal z vprašanjem:

»Kaj lahko storim za ohranitev ali izboljšanje zdravja?«

Naš življenjski slog je glavni razlog za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Le-te povzročijo dve tretjini (prezgodnjih) smrti v razvitih državah. S spremembo prehrane, telesno aktivnostjo, obvladovanjem stresorjev in opustitvijo škodljivih navad lahko bistveno vplivamo na kvaliteto življenja.

Nudimo vam celostno obravnavo dejavnikov življenjskega sloga in pomagamo izvesti spremembe ter jih ohraniti.