Skupnosti in njihova okolja

Cela vrsta družbenih vrednot in norm posameznih skupnosti, predvsem družine, lahko na najrazličnejše načine vpliva na zdravje in ugodno počutje posameznika. V teh razmerah se prepletajo in imajo svojo težo tako dejavniki družbenega kot tudi dejavniki naravnega okolja.
Razmere in odnosi v najpomembnejših skupnostih, med katere uvrščamo na prvem mestu družino kot osnovno skupnost, nato pa še bivalno skupnost in njeno okolje ter delovno skupnost in njeno okolje, so zato močna determinanta zdravja. Družinska medicina se osredotoča na družino, medicina dela na delovno skupnost, šolska medicina pa na šolsko skupnost.

11