Vedenja tvegana za zdravje

Vedenja oziroma navade ljudi, povezane z njihovim zdravjem, so tiste aktivnosti, s katerimi lahko posameznik vpliva na svoje zdravje (če uporablja navado, ki lahko pripelje do nastanka bolezni, njen nastanek pospešuje, če pa je ne, nastanek bolezni preprečuje). Mednje na prvem mestu štejemo življenjski slog ljudi (navade v zvezi s kajenjem, prehranjevanjem, prehranjevanjem ipd.) Ob tem pa ne bi smeli pozabiti, da sem sodi tudi zavedno in nezavedno onesnaževanje naravnega okolja.
Navade ljudi, povezane z njihovim zdravjem, imajo vsaj dve medsebojno povezani dimenziji: dimenzijo zgolj posameznika in dimenzijo posameznika, vpetega v skupnost (družino, skupnost vrstnikov, bivalno skupnost, delovno skupnost itd.). Oba pogleda sta pravilna, nanašata pa se pravzaprav na to, ali človeka obravnavamo kot samostojen sistem, ali kot podsistem večjega sistema, v katerega sta vključeni tudi naravno in bivalno okolje. Opredelitev pojma življenjski ali vedenjski slog ne zajema samo dimenzije izbire vedenja pri posamezniku, temveč tudi vpliv družbenega in naravnega okolja na odločitve, ki jih sprejmejo ljudje glede svojega zdravja. Vedno bolj se krepi spoznanje, da je izbira vedenja, povezanega z zdravjem, v veliki meri pod vplivom okolja, v katerem ljudje živijo, se učijo, delajo ali se igrajo.

13