Življenjski dogodki (stresorji)

Med pomembne determinante zdravja uvrščamo tudi življenjske dogodke, ki jih delimo na tiste, ki se dogajajo v naravnem ali družbenem okolju večjim skupinam ljudi (na primer naravne nesreče, vojne,…) in na življenjske dogodke posameznika (smrti, ločitev, izguba dela,…). Eni in drugi lahko povzročajo akutni ali kronični stres, ki negativno vpliva na zdravje.

14