Skrb države za zdravje prebivalcev

Ena najbolj kompleksnih in najpomembnejših determinant zdravja prebivalcev v posamezni državi je odnos države do zdravja svojih prebivalcev oziroma politika zdravja in organiziranost sistema varovanja njihovega zdravja.

15