O nas

Žiga Hladnik dr. med., spec. družinske medicine, hipnoterapevt, terapevt kognitivno vedenjske terapije v III stopnji usposabljanja

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomiral leta 2008. Po končanem pripravništvu sem leta 2009 pričel s specializacijo iz Družinske medicine, ki sem jo zaključil in postal specialist leta 2013. Dve leti sem delal v ZD Bled, od leta 2011 pa v ZZ Zdravje.
S hipnoterapijo se ukvarjam od leta 2009. Od takrat se stalno izobražujem in sem pridobil naziv hipnoterapevta v okviru Društva za medicinsko hipnozo slovenije (DMHS). Od leta 2013 do 2016 sem zaključil Praktikum I in II usposabljanja za terapevta kognitivno vedenjske terapije, ter se vključil v III supervizijsko stopnjo. Od leta 2013 se kontinuirano izobražujem na področju klinične prehrane v okviru Evropskega združenja za klinično prehrano. Na področju življenjskega sloga in kroničnih bolezni imam dolgoletne bogate izkušnje v ambulanti družinske medicine in iz zasebne prakse. Zavedam se kako težke so za posameznika spremembe življenjskih navad, vendar so s strokovno podporo multidisciplinarnega tima bistveno lažje.

IMG_20170811_134132
Pri svojem delu družinskega zdravnika sem se pogosto srečeval z bolniki z različnimi težavami, ki so opravili veliko tako slikovnih kot laboratorijskih preiskav, ki niso pokazale znakov bolezni. Nisem jim znal pomagati in pogosto so postali s svojimi nerešenimi težavami stalni obiskovalci ambulante. Počasi sem se pričel zavedati slabosti biomedicinske obravnave, ki ločuje fizično telo in duševnost. Vedno bolj sem začel čutiti formalno omejitev zaradi česar si za bolnika zdravniki ne moremo vzeti časa in hibe medicine, ki se ukvarja samo s telesom. Zavedati sem se začel, da se moram usmeriti k vzpostavljanju celostnega zdravja sočloveka in se ne ukvarjati s telesno boleznijo kot edino komponento zdravja.”