Celostna individualna sinteza zdravja na podlagi determinant (dejavnikov) zdravja

Na podlagi objektivnih podatkov pridobljenih z biometričnimi, fizikalnimi in drugimi meritvami, ter subjektivnih podatkov pridobljenih z standardiziranimi vprašalniki in intervjujem, izdelam s posameznikom individualno sintezo zdravja na podlagi katere nadalje skupaj opredeliva področja, kjer bi bila smiselna in možna sprememba za ojačanje zdravja.

Brez naslova