Individualno načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov za ojačanje zdravja

Glede na analizo determinant (dejavnikov) zdravja in glede na objektivne in subjektivne zmožnosti posameznika, predlagam najpomembnejše ukrepe za izboljšanje zdravja. Skupaj pripraviva strategijo in taktiko. Definirava kratkoročne in dolgoročne cilje ter njihovo prioriteto. Stremiva k temu da so cilji realni in izvedljivi, prilagojeni, merljivi in pozitivno naravnani. Definirava kdaj in koliko časa bi ukrepi trajali. Dogovoriva se o pogostosti in številu srečanj. V kolikor težave presegajo moje zmožnosti in znanje svetujem ustreznega specialista medicinske ali druge stroke.

Z znanjem medicine lahko pomagam pri uravnavanju dejavnikov notranjega okolja posameznika, pomagam optimizirati bivanjske pogoje doma in v službi ter težave v skupnostih in medosebne težave.