Individualno načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov za ojačanje zdravja

Predstavitev

Storitev je zasnovana po principu celostne, posamezniku prilagojene obravnave zdravja. S preiskavami in pogovorom analiziramo telesne in duševne  dejavnike zdravja in bolezni ter predlagamo nadaljne ukrepe. Storitev je namenjena ljudem, ki želijo:

 • Ohraniti zdravje s pravim življenjskim slogom
 • Uspešneje zdraviti kronične bolezni z optimiziranjem  dejavnikov življenjskega sloga
 • Prekiniti s škodljivimi navadami, kot je kajenje
 • Bolje obvladovati stres
 • Vzpostaviti psihično stabilnost in samozavest

Storitev zajema prepoznavanje dejavnikov in opredelitev ukrepov kako s spremembo prehrane, telesnimi aktivnostmi in obvladovanjem stresa ter načinom razmišljanja dvigniti kakovost življenja in povrniti načeto psihično in telesno zdravje in počutje. Pomaga reševati zdravstvene probleme, ki ostajajo kljub konvencionalni medicinski obravnavi in se z njo dopolnjuje.

Storitev izvaja interdisciplinarni tim pod vodstvom zdravnika in vključuje na dokazih utemeljene celostne ukrepe za zdravje. Pri klientu torej ne iščemo bolezni, ampak dejavnike življenjskega sloga, ki  na bolezni posredno ali neposredno vplivajo.  Pomagamo, da se oseba nauči nanje vplivati in s tem zmanjša možnost nastanka bolezni ali ugodno vpliva na njen potek, če je že izražena.

Storitev je razmejena na osnovno diagnostiko in priporočilo ukrepov za zdravje ali obvladovanje bolezni. Nadaljnja obravnava obsega poglobljeno diagnostiko in specifično celostno obravnavo, ki jo izvedejo strokovnjaki osebno s periodičnim osebnim spremljanjem napredka in izidov.

Potek storitve:

Prvi del obsega osnovno diagnozo dejavnikov zdravja/bolezni in oceno stopnje tveganja,

 • Analiza in presoja dejavnikov.
 • Medicinska ocena tveganj in potrebnih ukrepov

Drugi del vsebuje poglobljeno diagnostiko in razširjene diagnostične postopke, če so pri posamezniku potrebni:

 • Telesni pregled
 • Biometrično diagnostiko
  • Analiza telesne sestave,
  • Druge biometrične analize po potrebi
 • Analizo prehranskih dnevnikov
 • Analizi psihofizičnih sposobnosti in potrebnih telesnih aktivnosti
 • Analizo stresne izpostavljenosti, ocena zmožnosti posameznika za soočane s stresom,
 • Anamneza, pregled simptomatike in analiza zmožnosti ter načrt ukrepov za obvladovanje psihičnih težav
 • Načrt z opredelitvijo količine in vsebine priporočenih aktivnosti ali drugih zdravstvenih ukrepov

Tretji del vključuje izvajanje in spremljanje ukrepov in izidov

 • Izdelamo vam prilagojene jedilnike s pomočjo dipl. dietetika (vsebina, količina, dinamika prehranjevanja)
 • Naredimo načrt telesnih aktivnosti in vaj za specifične potrebe glede na diagnozo
 • Naredimo načrt obvladovanja stresa in spremljanje sprememb, miselni in vedenjski postopki obvladovanja stresa (tehnike sproščanja, …)
 • Spremljamo doseganje dogovorjenih ciljev

Kaj dobim med storitvijo in ob zaključku?

 1. Presojo tveganj za zdravje in obvladovanje bolezni ter priporočila ukrepov
 2. Diagnostične in biometrične izvide
 3. Načrt potrebnih aktivnosti
 4. Osebno spremljanje in motivacijo za uspešno izvajanje ukrepov in
 5. Merjene in vrednotene rezultate aktivnosti

Kakšne izide pričakujemo:

Pri odličnem sodelovanju pričakujemo izboljšano obvladovanje kroničnih bolezni,  izboljšanje telesne sestave in trajno obvladovanje telesne teže, boljše telesno počutje in kondicijo, večjo samozavest in psihično trdnost, zmanjšanje vpliva škodljivega stresa, lažje soočanje s tegobami življenja in bolezni, torej v celoti višjo kakovost življenja.

Komu storitev priporočamo:

Zdravim, ki želijo razviti zdrav življenjski slog za dolgo in kakovostno življenje.

Kroničnim bolnikom vseh tipov, ki se zavedajo, da sami lahko naredijo še več za svoje zdravje.

Prekomerno težkim, ljudem z neustrezno telesno sestavo, ljudem, ki potrebujejo specifično telesno aktivnost,  ljudem, ki ne obvladajo stresa, ljudem s problemi nespečnosti, depresije, strahu, paničnih napadov,….