Kognitivno vedenjska terapija

Kognitivno vedenjska terapije je vrsta psihoterapije z najboljšimi znanstvenimi dokazi za njeno učinkovitost. Princip dela, ki ga zagovarja je sistematski, definira cilje obravnave in spremlja izid zdravljenja. Uspešna je pri številnih težavah, ki so naštete v spodnji tabeli.

 KVT