Iskanje informacij o zdravju, boleznih in najnovejših metodah zdravljenja le-teh

Okolica nam nudi nešteto informacij o zdravju ne glede na to ali smo zdravi, gre za manjšo težavo ali morda težjo bolezen. Prihajajo z vseh strani: zdravniki, sorodniki, prijatelji, znanci, revije, časopisi, televizija, radio, internet,…Informacij je toliko, da jih ne obvladujemo več. Sprašujemo se komu lahko zaupamo, kaj res deluje in kaj ne in ali smo naredili vse kar je v naši moči za zdravje. Dokazano je, da dobro informiranje o  bolezni izboljša končni izhod in hkrati zmanjša strah pred neznanim, ki se pojavi ko zbolimo.

Zdravniki nismo vsevedni in novi dokazi o uspešnem zdravljenju težav z novimi metodami ali pristopi prihajajo prehitro, da bi jih lahko vse obvladovali. Za kritično branje strokovne literature je potreben čas in znanje tako statistike kot medicine . Le tako lahko prepoznamo raziskave, ki so objektivne in brez (večjega) vpliva različnih interesnih skupin (farmacevtska, prehranska in druga industrija).

Glede na vaše vprašanje o zdravju ali bolezni vam poiščem vse najnovejše, najpomembnejše na dokazih temelječe informacije v strokovni literaturi in bazah podatkov na spletu o določeni težavi. Upoštevam vse od zdravljenja z zdravili, drugimi metodami zdravljenja klinične medicine, integrativne medicine (kombiniranje klinične medicine in alternativnih metod), prehrane, homeopatije, energetskega zdravljenja in drugih alternativnih metod.